Salgs- og leveringsbetingelser gældende for samhandel med H-Energi ApS

El Installation.

Forudsætninger:

  • De eksisterende installationer skal være lovlige efter gældende bestemmelser.
  • Der skal være nok ampere i de eksisterende installationer til at drive varmepumpe systemet.
  • El anlæg skal være lovligt
  • Eventuelle omkostninger til udbedring af mangelful El sker på kundens egen regning

Efterreparationer mv.

Tilbuddet indeholder kun de deri beskrevne ydelser. Alle bygningsmæssige reparationer efter huller til nye rør samt reparationer efter nedtagning af den gamle VVS-installation er ikke indeholdt i tilbuddet.

Nedtagning af nødvendige gamle VVS-rør er indeholdt i tilbuddet.

Bortskaffelse af gammel kedel mv.

Bortskaffelse af den gamle VVS-installation er altid med når det er gas på adressen.
Bortskaffelse af olietank er ikke indeholdt i tilbuddet, men mindre det står udtrykkeligt i tilbuddet.
Bortskaffelse af oliefyr / Pille fyr er ikke indeholdt i tilbuddet, men mindre det står udtrykkeligt i tilbuddet.

Kundens eget centralvarmesystem.

Kvaliteten og funktionaliteten i kundens eget centralvarmesystem er ikke H-Energi’s ansvar. Skulle der efterfølgende opstå problemer i dette, er det kundens eget ansvar.

Vi tager generelt forbehold for 1 strengs systemer da der kan være tale om at de sidste radiatorer på strengen ikke får nok varme.

Vær derfor opmærksom på at det kan være nødvendig med yderlig investering i supplerende varmekilde eller nye radiator der hvor problemet med 1 strengs system opstår.

Disse investeringer påhviler kunden alen og H-Energi kan ikke holdes ansvarlig for kundens eksisterende varmeanlæg.

 

Afhentning af dit gamle fyr mv.

Når vi har installeret dit nye varmesystem, bestiller vi samme dag afhentning af det gamle, hvis dette er en del af tilbuddet – normalt bliver det hentet indenfor 14 dage. Er dit gamle fyr mv. ikke afhentet, er dette ikke en gyldig grund til ikke af afregne den modtagne faktura.

Isolering af rør.

H-Energi ApS isolerer ikke kundens egne centralvarmerør, da dette er inden for klimaskærmen – ønsker du som kunde teknisk isolering, er vi naturligvis behjælpelig med dette, men vi skal vide det, inden vi monterer dit anlæg. Ved jordvarme, isoleres jordvarmerørene efter forskrifterne

Isolering af rør på udvendigt på monoblok anlæg bliver udført af professionelle fagfolk som vi bestiller og betaler efter vores installation er færdig
De udfører normalt opgaven inden for 7-14 dage.

Energitilskud.

Er du berettiget til energitilskud, er det dit eget ansvar at ansøge om dette – vi er naturligvis behjælpelige, men er ikke ansvarlige for, om du bliver godkendt til dette

Gennemføringer af rør.

Gennemføringer i beton, kampesten og lignende er ikke med i vores tilbud, men mindre det er beskrevet i tilbuddet – Skal vi gøre dette, vil det være forbundet med en ekstra omkostning for dig.

Diverse mål og placeringer.

Varmepumpens inderdel, vandtank, buffertank, styring mv. placeres, hvor den eksisterende varmekilde er i dag, men mindre andet er aftalt skriftligt. I tilbuddet er indregnet en afstand på max. 5 meter fra inderde-len til udedelen, som placeres på et fundament anlagt af kunden. Mål på fundament er 120 cm i bredden og 60 cm i dybden, dette kan bygges op af flere fliser alt efter kundens eget ønske.
Under fliser anbefaler vi at der lægges småsten således at vandet let afledes fra fliser.  Fundament må gerne være stører end anviste mål. 

Indregulering af varmepumpen samt internet.

H-Energi ApS indregulerer din varmepumpe, så denne passer til netop dit behov. Er der brug for efterregulering, klares dette via telefonen, eller ved et evt. aftalt årligt servicebesøg.

H-Energi ApS er ikke ansvarlig for kvaliteten af din Internetopkobling, samt installation af denne, men vi er naturligvis behjælpelig med råd og vejledning.

Levering af varmepumpen samt diverse anden hardware.

H-Energi ApS leverer varmepumpen mv. senest dagen (med mindre vi har taget pumpen på eget lager først) før installationen med fragtmanden imellem kl. 7 og 10.

Det er dig som kunde, der har det fulde ansvar for de leverede varer fra leveringen, og indtil dit nye anlæg er installeret.

Garanti.

H-Energi ApS giver kunden ret til at overtage alle varmepumpeproducentens garantiforpligtelser der følger med varmepumpemateriellet.

Derudover har H-Energi ApS kun ansvar for selve monteringen.

H-Energi ApS kan ikke stilles til ansvar over for kvaliteten af arbejde, der er udført af eksterne leverandører.

Betalingsbetingelser.

Betalingen forfalder, når installationen er fuldført og fungerende, senest på installationsdagen.

H-Energi ApS beholder ejendomsretten til alt det leverede materiel, indtil den fulde betaling, som aftalt i det accepterede tilbud eller aftale, er modtaget.

Skulle betalingen udeblive i henhold til det aftalte, forbeholder vi os retten til at genindtage det leverede materiel, inklusiv monterede installationer. Eventuelle omkostninger ved genindtagelse af materiellet vil blive pålagt dig. Ved forsinket betaling vil der blive pålagt renter.

 

Serviceaftale for Varmepumper januar 2020

H-Energi Aps laver ikke service på varmepumper MEN vi henviser til importør / leverandør der har service, aftaler der indgås efter installering. Kunden kan vælge egen servicepartner til lovpligtig service.

 Har du brug for service skal du kontakte den virksomhed du har valgt at have serviceaftale med. Vi er altid behjælpelig med at hanvise dig til en servicepartner.